بررسی بیماریزایی نوزما

توضیحات:

 • به نام خدا

                                  

  بررسی بیماریزایی نوزما

  فصل انتشار بیماری:
  نوزما آپیس معملا در هوای گرم شیوع زیادی ندارد ویک پیک جزئی را در پاییز و اوایل زمستان نشان می دهد .نوزما آپیس عمدتا در اواخر زمستان و اوایل بهار در لحظه شروع کار زنبور و قبل از جایگزینی جمعیت زمستانه با جمعیت بهاره به اوج خود می رسد لیکن در فصل تابستان و اوج گرما بندرت در گله مشاهده می گردد این در حالی است که گونه سرانا بر خلاف گونه آپیس در هر فصلی ممکن است قابل کشف باشد. بنابراین با توجه به رفتار شیوع نوزما اعم از آپیس و سرانا اواخر زمستان بهترین زمان برای مدیریت در ریشه کنی این بیماری است.

  حدت و بیماری زایی:
  گونه سرانا بسیاربسیار خطرناک تر از گونه آپیس بوده و می تواندباسرعت رشد و تکثیر بالای خود در دستگاه گوارش زنبور به سرعت جایگزین گونه آپیس گردد. مطالعه و بررسی کندوهای زنبورهای عسل در آمریکای جنوبی نشان می دهد که عدم درمان کندوهای آلوده به نوزما سرانا با فوماژلین در مقایسه با کندوهای آلوده به سرانا که با داروی فوماژلین درمان شدند بعد از گذشت 15 ماه منجر به افزایش تلفات در این کلونی ها شده است. این شاید به دنبال کاهش شدید بعضی از پپتیدهای آنتی بیوتیکی مانند: آباسین، دفنسین وهایمنتوپتاسین در همولنف زنبور توسط نوزما سرانا باشد که احتمالا باعث ایجاد ضعف در سیستم ایمنی و دفاعی زنبورها شده و منجر به بروز ویروسها و تلفات کلونی می گردد. از طرفی مطالعات دیگر در کشور آمریکا و اروپا و منازق مختلف دنیا نشان داد که با وجود سطح بالایی از آلودگی با نوزما سرانادر کلنی ها، تلفات متفاوت و بعضا پایینی در سطح بعضی از کلونی ها مشاهده میشود که این تفاوت تلفات را به شرایط آب و هوایی، تفاوت در مقاومت به این بیماری توسط زنبوران و یا وجود واریته های متفاوت سرانا می توان نسبت داد اگرچه عواقب کاهش تولید ممکن است در آن کلونی ها مشاهد شود. یک نکته مهم و قابل تامل در این زمینه وجود دارد وآنهم اینست که در بسیاری از موارد مشاهده گردیده که با وجود سطح بالای آلودگی گله به بیماری نوزما در سطح گله هیچگونه تلفات و یا ریزشی ممکن است دراواخر زمستان واوایل بهار در سطح کلنی ها مشاهده نگردد که این دلیلی بر عدم مدیریت در پیشگیری حداقلی از این بیماری نیست. چرا که عدم کنترل آن عواقب سو را حداقل در سطح تولید در پی خواهد داشت.

  علائم بالینی:
  شیوع اسهال شدید در گله می تواند یکی از علایم وجود نوزما آپیس باشد و به عنوان یک علامت درآلودگی بانوزما آپیس در نظر گرفته میشود اما همیشه نمیتوان انتظار علائم مشخصی را داشت. همچنین تست میدانی که شامل بررسی کردن رنگ روده میانی جهت حضور نوزما بخصوص گونه سرانا هم ممکن است برای تشخیص موثر نباشد.. علائم دیگری مانند بال kشکل و یاخزیدن جلوی دریچه پرواز و همچنین متورم شدن شکم هم ممکن است در گله دیده شود که البته بایستی با علائم سایر بیماری های مشابه مانند بعضی بیماری های ویروسی ازیکدیگر تفریق شوند .


 • تهیه و تنظیم توسط اسپادانا مکمل
  تماس : 09133886190
  انتشار مطلب در :